BIO ACEITE


ENSAYOS:

 

 • ACIDEZ – ASTM D664
 • CROMATOGRAFÍA GASEOSA (ESPECTROMETRÍA DE MASAS) – CG-MS
 • CROMATOGRAFÍA GASEOSA (DETECTOR FID) – CG-FID
 • CENIZAS – ASTM D482
 • CORROSIÓN LÁMINA DE COBRE – ASTM D130
 • DESTILACIÓN – ASTM D86
 • ESTABILIDAD TÉRMICA Y COMPOSICIÓN – TERMOGRAVIMETRÍA
 • FLUORESCENCIA DE RAYOS X – FRX
 • HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS – ASTM D6591
 • NDICE DE VISCOSIDAD – ASTM D2270
 • NFRARROJO MEDIO – ESPECTRO
 • NFRARROJO PRÓXIMO – ESPECTRO
 • DENSIDAD A 20ºC – ASTM D4052 o ASTM D1298
 • METALES – ICP-OES o ABSORCIÓN ATÓMICA
 • PODER CALORÍFICO INFERIOR – ASTM D4809, D240, D5865
 • PODER CALORÍFICO SUPERIOR – ASTM D4809 o ASTM D240
 • PUNTO DE INFLAMACIÓN – ASTM D56
 • RESIDUOS DE CARBONO EN RESIDUOS DE DESTILACIÓN AL 10% – ASTM D86 + ASTM D4530 = ASTM D 524
 • AGUA – ASTM E203 Y ASTM D6304
 • VISCOSIDAD A 40ºC – ASTM D445

¿Quieres saber más información? Entre en contacto: